Soutěž pro středoškoláky

Děkujeme, že jste se rozhodl/a zúčastnit soutěže Dne s překladem. Studenti a studentky středních škol se mohou do soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého středoškolského vyučujícího, tedy nikoli sami za sebe. Soutěž se vyhlašuje vždy v říjnu, uzávěrka soutěžních příspěvků je 15. ledna následujícího roku a vyhlášení výsledků se koná v březnu následujícího roku. Postup přihlášení je následující:

 1. Vyberte si jazyk, z něhož chcete překládat: z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, latiny.
 2. Stáhněte si soutěžní text k překladu.
 3. Kontaktujte vyučujícího příslušného jazyka.
 4. Zvolte si přezdívku, pod kterou budete soutěžit, a nezapomeňte se podepsat přezdívkou přímo k textu překladu. Odevzdejte soutěžní překlad svému vyučujícímu.
 5. Váš vyučující zašle překlad na adresu . Texty za každý soutěžní jazyk v samostatném e-mailu.
 6. V textu e-mailu je třeba uvést 4 údaje: jméno a příjmení studenta, přezdívku studenta, e-mail studenta, úplný název školy (nikoli zkratku) a adresu školy. Neuvedení těchto údajů je důvodem k vyřazení ze soutěže.
 7. Na e-mail se soutěžními překlady vždy odpovídáme – pokud odpověď s potvrzením neobdržíte, ujistěte se prosím, že odeslání na danou adresu skutečně proběhlo.

Do předmětu e-mailové zprávy je třeba uvést:

 • název soutěže (Den s překladem nebo stačí zkratka DsP)
 • zvolený soutěžní jazyk (například: „DsP – francouzština“)

Každá střední škola může zaslat pouze dva překlady z každého jazyka. Je na zvážení vyučujícího, které překlady vybere a zašle do soutěže. Studenti nemusí být zklamaní, pokud nebude vybrán právě ten jejich. Mohou to zkusit v příštím roce, třeba už jako studenti vysoké školy.

Hodnocení je anonymní, proto si každý student musí zvolit svou přezdívku. Touto přezdívkou podepíše soutěžní překlad, který bude zaslán odborné porotě.

Členové poroty srovnávají každý překlad s výchozím textem a hodnotí, zda:

 1. přeložený text zachovává věcný význam originálu;
 2. je text překladu smysluplný, souvislý a tvoří přirozený celek;
 3. je jazyk a styl textu konzistentní, výstižný a odpovídá danému žánru a cílovým čtenářům;
 4. je překlad nápaditý, vynalézavý a tvořivý při řešení překladatelských problémů;
 5. překlad nevykazuje zásadní gramatické či pravopisné chyby, zvláště takové, které narušují porozumění textu.

Každý ročník soutěže uzavírá Den s překladem: slavnostní předávání ocenění autorům nejlepších překladů, dopolední konference, na které zazní přednášky translatologů, překladatelů a tlumočníků, a odpolední workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Přečtěte si pravidla soutěže.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2023