Soutěž pro středoškoláky

Děkujeme, že jste se rozhodl/a zúčastnit soutěže Dne s překladem. Studenti a studentky středních škol se mohou do soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého středoškolského vyučujícího, tedy nikoli sami za sebe. Soutěž se vyhlašuje vždy v říjnu, uzávěrka soutěžních příspěvků je 31. ledna následujícího roku a vyhlášení výsledků se koná v březnu následujícího roku. Postup přihlášení je následující:

  1. Vyberte si jazyk, v němž chcete soutěžit: překlad z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny.
  2. Stáhněte si soutěžní text k překladu, přičemž si vždy můžete vybrat ze dvou různých textů.
  3. Kontaktujte svého vyučujícího jazyka, z něhož překládáte.
  4. Zvolte si přezdívku, pod kterou budete soutěžit, a odevzdejte svému vyučujícímu soutěžní překlad. Nezapomeňte ho podepsat přezdívkou.
  5. Váš vyučující zašle překlad na adresu . Každý jazyk do samostatného emailu.
  6. V textu emailu je třeba uvést 4 údaje: jméno a příjmení studenta, přezdívku studenta, email studenta, úplný název školy (nikoli zkratku) a adresu školy. Neuvedení těchto údajů je důvodem k vyřazení ze soutěže.

Do předmětu emailové zprávy je třeba uvést:

  • název soutěže (Den s překladem nebo stačí zkratka DsP)
  • zvolený soutěžní jazyk (například: „DsP – překlady z francouzštiny“)

Pozor, z důvodu velkého zájmu o soutěž, může každá střední škola zaslat pouze dva nejlepší překlady z každého jazyka. Je tedy na zvážení vyučujícího, které překlady vybere jako nejlepší a zašle do soutěže. Studenti nemusí být zklamaní, pokud nebude vybrán právě ten jejich. Mohou to zkusit v příštím roce, třeba už jako studenti vysoké školy.

Hodnocení je anonymní, proto si každý student musí zvolit svou přezdívku, pod kterou bude soutěžit. Touto přezdívkou podepíše soutěžní překlad, který bude zaslán odborné porotě.

Každý ročník soutěže uzavírá Den s překladem: slavnostní předávání čestných uznání autorům nejlepších překladů, dopolední konference, na které zazní přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků, a  odpolední workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Přečtěte si pravidla soutěže.Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2020