Vyhlašujeme XVII. ročník studentské překladatelské soutěže Den s překladem

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Překladatelská soutěž pro vysokoškolské i středoškolské studenty

Podzimní semestr se tradičně pojí s vyhlášením soutěže Den s překladem, který pořádají filologické katedry Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Studentům středních i vysokých škol dává soutěž jedinečnou příležitost prověřit svůj překladatelský talent a nasbírat první zkušenosti s překladatelskou prací.

Soutěž Den s překladem však zdaleka není jen pro studenty filologických oborů, do soutěže se může zapojit každý, koho baví cizí jazyky. Soutěžící vysokých škol mohou vybírat hned z několika jazyků - z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny, středoškoláci mají výběr omezenější, nicméně i tak je nabídka široká. Zatímco studenti vysokých škol si mohou soutěžní text k překladu sami zvolit a hlásí se prostřednictvím přihlašovacího formuláře, středoškoláci mají soutěžní text předem daný a do soutěže se hlásí výhradně prostřednictvím svého vyučujícího. Způsob a podmínky se pro obě skupiny liší, pozorně si proto přečtěte pravidla soutěže.

Zaslané překlady posoudí porota složená ze zkušených překladatelů a pedagogů Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Hlavním přínosem soutěže je odborná konference a překladatelské dílny, které jsou součástí soutěže a konají se každoročně na jednotlivých jazykových katedrách Filozofické fakulty u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. Právě překladatelské dílny rozšiřují znalosti a jazykové kompetence všech soutěžících, přičemž zúčastnit se jich mohou i ti, kteří v soutěži neuspějí.

Své soutěžní překlady můžete zasílat do 15. ledna 2022.

Tak neváhejte, soutěž je skvělou zkušeností a příležitostí, jak se zdokonalit v cizím jazyce, navíc pomůže odhalit, jak velký talent ve vás dříme.

Těšíme se na Vaše překlady a držíme palce!


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 10. 2021