Studentská vědecká konference Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU 2019

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra anglistiky a amerikanistiky srdečně zve všechny zájemce na každoroční

STUDENTSKOU VĚDECKOU KONFERENCI


Kdy: 2. dubna 2019 od 9.00
Kde: místnost DM 313 (budova DM, Reální 5)


Studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na katedře anglistiky a amerikanistiky představí svá vědecká bádání v nejrůznějších oblastech svého oboru. Můžete se těšit na příspěvky jazykovědné, literární, kulturní či překladatelské. A k tomu, jako již tradičně i na dva příspěvky našich hostů z Wichterleho gymnázia.


Tento den můžete na naší katedře strávit dvěma způsoby.

Můžete se sami konference aktivně zúčastnit - představit svou oblast zájmu v rámci oboru, podělit se o výsledky své práce a výzkumu, prodiskutovat je s ostatními a získat zpětnou vazbu.

Nebo můžete prostě jen přijít - poslechnout si zajímavé příspěvky, pohovořit s ostatními studenty i vyučujícími o prezentovaných tématech a jednoduše si užít den plný inspirujících myšlenek a lidí.


“The search for truth is more precious than its possession.” (Albert Einstein)


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 02. 2019