Významné projekty a granty

Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Období: 7/2012–6/2015 (řešitelka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.)
Poskytovatel: Evropské strukturální fondy, program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt Evropské unie umožnil zapojení významných zahraničních odborníků a také mladých badatelů z řad doktorandů do výzkumu. Centrum se tak etablovalo jako nové výzkumné pracoviště.

Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext - jazykový rozbor - edice
Období: 1/2018-12/2020 (řešitelka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Projekty SGS

Žánry a nová média
Období: 1/2016–12/2016 (řešitelka Mgr. Renáta Tomášková, Dr.)

Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu
Období: 1/2016–12/2017 (řešitelka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.)

Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline I a II
Období: 1/2017–12/2018 (řešitelka Mgr. Renáta Tomášková, Dr.)

Odborná slovní zásoba v denním tisku
Období: 1/2018–12/2019 (řešitelka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.)

Identita a interakce: proměny odborného a akademického diskurzu v globalizující se společnosti
Období: 1/2020 - 12/2020 (řešitelka Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.)

Od termínu k metafoře. K procesu determinologizace v oblasti publicistiky
Období: 1/2022-12/2022 (řešitelka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.)

Od termínu k metafoře II. K procesu determinologizace na příkladu termínů z oblasti hudby sportu
Období: 1/2023-12/2023 (řešitelka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.)


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2023