Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Peter Lang
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Frank&Timme
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Gunther Narr Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Gunter Narr Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 

123