Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019

Dne 9. prosince 2019 se konala Studentská vědecká konference katedry germanistiky. V tradičním předvánočním termínu se studentky a studenti utkali při 23. ročníku o nejlepší konferenční příspěvek a také o Cenu Františka Schwarze v oblasti diachronní lingvistiky. Letošní konferencí provázel dr. Martin Mostýn a za vedení Filozofické fakulty přivítala všechny přítomné proděkanka pro rozvoj dr. Michaela Závodná. Závěrečného slova se ujala vedoucí katedry a ředitelka Centra výzkumu odborného jazyka prof. Lenka Vaňková a také čestný host konference, významný český ekonom, doc. Jiří Schwarz. Studentské příspěvky prezentovaly výsledky bádání v oblasti literatury, reálií, odborného jazyka, translatologie a již zmíněné diachronní lingvistiky. A kdo letos vyhrál a získal finanční odměnu a také stáž v Evropském Parlamentu, kterou věnoval europoslanec Ing. Evžen Tošenovský?

  • 1. místo: Monika Vasileva – Ausgewählte Aspekte des Dorflebens aus deutscher und tschechischer Perspektive anhand einer vergleichenden Chronikanalyse (odborné vedení: dr. Eva Polášková)
  • 2. místa: Katrin Antonínová – Wirtschaftstermini im deutsch-tschechischen Sprachkontrast: eine metalexikografische und korpuslinguistische Analyse (odborné vedení: dr. Martin Mostýn)
    Mariana Vážanová – Besonderheiten der Fachübersetzung aus dem Bereich der modernen Medizin auf dem Beispiel der Fettsucht (odborné vedení: dr. Milan Pišl)
  • 3. místa: Dominika Giraczková – Theater und Politik - Übersetzung der politisch motivierten Texte über das (deutsch-tschechische) Theater in Ostrava (odborné vedení: dr. Milan Pišl)
    Žaneta Prišťová – Auf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Lieben und leben (odborné vedení: dr. Irena Šebestová)
  • Cena Františka Schwarze: Petr Heczko – Das Kräuterbuch. Vergleich der Struktur von Pflanzenmonographien in zwei bedeutenden Kräuterbüchern des Mittelalters (odborné vedení: prof. Lenka Vaňková)

Jsme rádi, že zejména příspěvky z oblasti odborné translatologie a výzkumu hospodářských termínů, které odrážejí výzkumnou činnost Centra, byly oceněny jako jedny z nejlepších. Badatelské aktivity Centra byly na letošní konferenci zastoupeny také díky studentkám doktorského studia. Veronika Biskupová si přednesla příspěvek Gallizismen als Fachwörter. Am Beispiel des Ressorts „Wirtschaft“, Karolína Kubas Grocholová shrnula téma Konzept des Krieges bei der Unterzeichnung des tschechisch-deutschen Erklärung a Andrea Hurkalová připravila referát Fachwörter und Verständlichkeit.

Děkujeme dr. Ireně Šebestové za přípravu celé konference a také firmě Heinzel Pulp Biocel Paskov, která naši konferenci již tradičně finančně podpořila. Mimořádnou radost máme z vysoké úrovně přednesených příspěvků a také z živé diskuze. Je milé zjistit, že naši studenti dokáží (konečně!) klást relevantní dotazy a obstát tváří v tvář kritickým připomínkám.


Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2019

Fotografie z konference najdete na Facebooku Katedry germanistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 08. 2020