Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
Dragonová Martina, Mgr., Ph.D.
činnost: starší česká literatura, kultura Slezska a severní Moravy
 
 
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: současná česká literatura, literární kritika
553 46 1870
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
ředitel CERES
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
553 46 1879
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
553 46 2004
Kotrla Pavel, Mgr.
činnost: kultura, zejména literatura, na Valašsku; časopis Texty
 
 
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
553 46 1879
553 46 1861
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literární identita regionu
553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele CERES
činnost: dějiny starší české literatury, literární identita regionu
553 46 1878
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura, literární identita regionu
553 46 1877
Polách Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, současná česká poezie, literární teorie, literární identita regionu
553 46 1878
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: současná literatura regionu
553 46 1871
 
Schenková Marie, PhDr., CSc.
činnost: barokní malířství a sochařství v regionu
 
 
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, literární identita regionu
553 46 1877
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: starší česká literatura, regionální literatura
553 46 1874
 
Strakoš Martin, Mgr.
činnost: moderní architektura
 
 
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc.
emeritní profesor
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, metodologie literární vědy
553 46 1874
 
Szturcová Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: kramářské tisky, česko-polské vazby v oblasti starší literatury, kultura Slezska a severní Moravy
 
 
Šrubařová Jana, PhDr.
činnost: literární kritika, výtvarné dění na Ostravsku
 
 
Šťastná Marie, PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny výtvarného umění 19. a 20. století
553 46 2003
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
553 46 1879
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
emeritní profesorka
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury, literární identita regionu
553 46 1874