Vyšel reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče

Na konci roku 2019 byl vydán reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče při Slezském zemském muzeu v Opavě. K vydání ho připravily a poučeným úvodem opatřily pracovnice Památníku a zároveň absolventky katedry české literatury a literární vědy FF OU a spolupracovnice CERES Martina Dragonová a Monika Szturcová. Grafické práce na knize, která je pozoruhodná rovněž výjimečným designem, obstaral Martin Feikus. V podvečer mikulášského svátku (5. prosince 2019) knihu do světa vyprovodil slavnostním proslovem prof. Jan Malura. Jsme rádi, že kramářské tisky, jimž dlouho v rámci CERES i katedry české literatury věnujeme pozornost, získávají v poslední době širší ohlas, o což usilují rovněž naši absolventi a externí spolupracovníci.

Dragonová, Martina – Szturcová, Monika: Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě. Opava: Slezské zemské muzeum, 2019. 352 s. ISBN 978-80-87789-60-5.

Fotografie ze slavnostního křtu Marcela Feretová (Slezské zemské muzeum)

Vyšel reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče
Vyšel reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče
Vyšel reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče
Vyšel reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče
Vyšel reprezentativní katalog kramářských tisků ze sbírek Památníku Petra Bezruče

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 12. 2019