Publikace Příroda vs. industriál

Jan Malura – Martin Tomášek, eds. 2016. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-864-9

Publikaci si do systému RIV zapisujte jako druh výsledku: C – kapitola v knize.

Další údaje:

 • Název knihy: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [eds Jan Malura - Martin Tomášek]
  ISBN 978-80-7464-864-9
  Název nakladatele Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
  Místo vydání Ostrava
  Počet stran knihy: 350
  Rok vydání: 2016

Knihu lze objednat na http://knihkupectvi.osu.cz

Obsah publikace

Úvod:

 • Martin Tomášek – Jan Malura

I. Estetická východiska

 • Ondřej Dadejík - Centrum a periferie: O estetické zkušenosti obyčejných míst
 • Veronika Faktorová – Karel Stibral - Počátky estetického ocenění a uměleckého zobrazení industriální krajiny

II. Literární obrazy industrializace

 • Jan Malura - Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku
 • Martin Tomášek - Industriální motivy v české literatuře 19. století
 • Lukáš Pěchula - Oživená příroda a industriální pokrok
 • Jakub Jedounek - Hudba továren, barvy periferie
 • Agnieszka Janiec-Nyitrai - „Vrchy užírané rovinami“
 • Jakub Češka- Hrabalovo pozvolné přitakávání periferii
 • Romana Cieslarová- Zobrazení prostoru v prvotině Josefa Jedličky Kde život náš je v půli se svou poutí

III. Industriální místa, města, krajiny a jejich reflexe

 • Ondřej Durczak - Obraz Ostravy ve fotografických publikacích
 • Svatava Urbanová - Průmyslová krajina ve fotografiích Viktora Koláře
 • Jaroslav David – Jana Davidová Glogarová - Most – bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
 • Kristýna Bílková – Lucie Nováková - Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
 • Martin Strakoš - Architektura, urbanismus a životní prostředí průmyslového velkoměsta ve 20. století na příkladu Ostravy
 • Michaela Závodná - Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. století

Shrnutí / Summary

 • Jan Malura – Martin Tomášek
 • Obrazová příloha
 • Spoluautoři
 • Rejstřík

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022