Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku

Publikace, navazující na stejnojmennou konferenci, která se uskutečnila v Petrovicích u karviné na podzim 2015, je složena ze čtyř hlavních částí – Historického nástinu, který knihu uvádí přehledem česko-polských vztahů na vymezeném území od středověku do 20. století, a tří dalších kapitol pojmenovaných podle typu česko-polského střetávání jako Polské vlivy, Poláci v českém/rakouském Slezsku a na severní Moravě a Česko-polský prostor. Česky a polsky psané studie zahrnují široké spektrum vědních oborů (historie, literární věda, muzikologie, jazykověda, dějiny umění a architektury, divadlo, etnografie) a jsou doplněny obsáhlými anglickými abstrakty. Knihu vydala nadace „Silva rerum Polonarum“ ve spolupráci s Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2017