Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo
CERES - objevuj Vojtěcha Martínka
CERES-sympozia
Publikace

Centrum regionálních studií FF OU

Charakteristika Centra regionálních studií

Centrum regionálních studií FF OU je vědeckovýzkumné pracoviště zaměřené na problematiku regionů, regionalismu a regionální literatury a kultury. Zabývá se historickými, sociálními a kulturními aspekty, vymezením kulturních regionů/areálů, hledáním společných prvků v kulturních segmentech Evropy. Pracoviště, které vzniklo na Ostravské univerzitě jako Ústav pro regionální studia již v roce 1996, má přesahy do dalších vědních oblastí, např. do lingvistiky a sociolingvistiky, do kulturních dějin, folkloristiky a etnografie, zabývá se kulturní pamětí a pamětí míst, regionální a místní identitou. Jeho stěžejní publikací se stala Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2017

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub