Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (FF / 2004)

Bakalářské studijní programy


Studijní obor

Studijní program

Historie Historické vědy
České a československé dějiny Historické vědy
Praktická filozofie Filozofie
Poradenství v sociální práci Sociální politika a sociální práce
Český jazyk a literatura Filologie
Angličtina ve sféře podnikání Filologie
Francouzština ve sféře podnikání Filologie
Němčina ve sféře podnikání Filologie
Ruština ve sféře podnikání Filologie
Španělština ve sféře podnikání Filologie
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Management pro veřejný sektor Humanitní studia

Navazující magisterské studijní programy


Studijní obor

Studijní program

Český jazyk a literatura Filologie
Sociální práce s poradenským zaměřením Sociální politika a sociální práce
Hospodářské a sociální dějiny novověku Historické vědy
Kulturní dějiny Historické vědy

Magisterské studijní programy


Studijní obor

Studijní program

Historie Historické vědy
Polský jazyk Filologie
Sociální práce s poradenským zaměřením Sociální politika a sociální práce

Magisterské studijní programy - Učitelství pro základní školy


Studijní obor

Studijní program

Učitelství historie pro 2. st. ZŠ Učitelství pro základní školy
Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství pro základní školy
Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství pro základní školy

Magisterské studijní programy - Učitelství pro střední školy

Studijní obor

Studijní program

Učitelství anglického jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství českého jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství historie pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství německého jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství polského jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství ruského jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství španělského jazyka pro SŠ Učitelství pro střední školy
Učitelství základů společenských věd pro SŠ Učitelství pro střední školy

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017