Učitelství francouzského jazyka pro střední školy - úplné zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2004)

Učitelství francouzského a anglického jazyka pro SŠ

Učitelství francouzského a českého jazyka pro SŠ

Učitelství francouzského jazyka a historie pro SŠ

Učitelství francouzského jazyka a hudební výchovy pro SŠ

Učitelství francouzského a německého jazyka pro SŠ

Učitelství francouzského a španělského jazyka pro SŠ

Učitelství francouzského jazyka a základů společenských věd pro SŠ

Porozumění psanému textu

Porozumění psanému textu

Porozumění psanému textu