Písemné přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU pro tento obor nebyla konána písemná část přijímacího řízení.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017