Učitelství anglického jazyka pro střední školy - úplné zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2004)


Učitelství anglického a českého jazyka pro SŠ

Učitelství anglického a francouzského jazyka pro SŠ

Učitelství anglického jazyka a historie pro SŠ

Učitelství anglického jazyka a hudební výchovy pro SŠ

Učitelství anglického a německého jazyka pro SŠ

Učitelství anglického a polského jazyka pro SŠ

Učitelství anglického a ruského jazyka pro SŠ

Učitelství anglického a španělského jazyka pro SŠ

Učitelství anglického jazyka a výtvarné výchovy pro SŠ

Učitelství anglického jazyka a základů společenských věd pro SŠ