Učitelství historie pro střední školy - úplné zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2004)


Učitelství historie a anglického jazyka pro SŠ

Učitelství historie a českého jazyka pro SŠ

Učitelství historie a francouzského jazyka pro SŠ

Učitelství historie a hudební výchovy pro SŠ

Učitelství historie a německého jazyka pro SŠ

Učitelství historie a polského jazyka pro SŠ

Učitelství historie a ruského jazyka pro SŠ

Učitelství historie a španělského jazyka pro SŠ

Učitelství historie a výtvarné výchovy pro SŠ

Učitelství historie a základů společenských věd pro SŠ