Učitelství španělského jazyka pro střední školy - úplné zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2004)

Učitelství španělského a anglického jazyka pro SŠ

Učitelství španělského a českého jazyka pro SŠ

Učitelství španělského a francouzského jazyka pro SŠ

Učitelství španělského jazyka a historie pro SŠ

Učitelství španělského jazyka a hudební výchovy pro SŠ

Učitelství španělského a ruského jazyka pro SŠ

Učitelství španělského jazyka a výtvarné výchovy pro SŠ

Učitelství španělského jazyka a základů společenských věd pro SŠ