Český jazyk a literatura - bakalářský prezenční obor - úplné znění zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2004)


Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4