Knižní publikace členů katedry psychologie

Publikace KPS
Rok vydání 2017
Psychologie lidské odolnosti

PAULÍK, K.: Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017, 362 s., ISBN 978-80-247-5646-2Rok vydání 2013
Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků

MLČÁK, Z., ZÁŠKODNÁ, H.: Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: REPRONIS, s.r.o., 2013, 331 s., ISBN 987-80-7464-462-7.Rok vydání 2012
Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami

PAULÍK, K.: Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, 191 s., ISBN 978-80-7368-993-3.Rok vydání 2010
Kompetence manažerů v sociálních službách

SCHNEIDEROVÁ, A.: Kompetence manažerů v sociálních službách. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, 188 s., ISBN 978-80-7368-855-4.Proměny šikany ve světě nových médií

VAŠUTOVÁ, M. a kol.: Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, 225 s., ISBN 978-80-7368-858-5.Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti

MLČÁK, Z.: Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti. Ostrava: REPRONIS, s.r.o., 2010,236 s., ISBN 978-80-7368-857-8.Rok vydání 2009
Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti

PAULÍK, K.: Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti. Ostrava: REPRONIS, 2009, 238 s., ISBN 978-80-7368-635-2.Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie

ZÁŠKODNÁ,H. , MLČÁK,Z.: Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. Praha: TRITON, 2009, 391 s., ISBN 978-80-7387-306-6.Rok vydání 2008
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí

VAŠUTOVÁ, M.: Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008, 274 s., ISBN 978-80-7368-525-6.Rok vydání 2005
Uplatnění věd o člověku v sociální práci

PAULÍK, K.: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005, 207 s., ISBN 80-7042-6902-X.Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty

MLČÁK, Z.: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005, 350 s., ISBN 80-7368-129-3.