Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
garant hlavního vědeckého směru
činnost: dějiny českého středověku
553 46 1971
553 46 1801
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
553 46 1820
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
ředitel centra
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
553 46 1975
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: středověká filosofie a věda
553 46 1823
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
553 46 1807
553 46 2013
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
553 46 2010
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
553 46 2001
553 46 1821