Přihláška a platba konferenčního poplatku

Na konferenci Slavica iuvenum je možné se přihlásit formou závazné on-line přihlášky, a to vždy po zveřejnění pozvánky na aktuální ročník konference. Po odeslání přihlášky je nutné provést platbu konferenčního poplatku.

Přihláška na konferenci Slavica iuvenum

Závazná přihláška

Platba konferenčního poplatku

Konferenční poplatek činí 1 300,- CZK / 50 EUR. Poplatek jsou povinni zaplatit všichni účastníci konference s výjimkou studentů bakalářského a magisterského studia. Veškeré ostatní výlohy hradí účastník, popř. jeho vysílající organizace.

 1. Před uskutečněním platby je nutné provést registraci v Registračním systému konferenčních akcí Ostravské univerzity.
 2. Po registraci prosíme uhradit konferenční poplatek 1 300,- CZK / 50,- EUR. Údaje pro platbu jsou následující:

  Název majitele účtu:
  Ostravská univerzita
  Číslo bankovního účtu:
  931761
  Kód banky:
  0710
  Variabilní symbol:
  254242
  Specifický symbol:
  (specifický symbol obdrží každý účastník na zadanou e-mailovou adresu po provedení registrace)


Při realizaci platby prosíme uvést do popisu platby jméno a příjmení účastníka a název aktuálního ročníku konference.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2024