Závazná přihláška na konferenci Slavica iuvenum

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků a jejich časové zařazení do programu konference.

Prosíme účastníky, aby dodrželi maximální délku příspěvku stanovenou na 15 minut, v psané podobě 10 stran formátu A4 (editor MS Word, styl Normální) a příspěvky poslali na e-mailovou adresu . Příspěvky určené k publikaci ve sborníku prosíme zasílat výhradně po termínu konání konference.