Pozvánka na aktuální ročník

Konference Slavica iuvenum se koná pravidelně s roční periodicitou vždy v měsíci březnu v prostorách Filozofické fakulty Ostravské univerzity (ul. Reální 5). Konferenčními jazyky jsou čeština, polština, ruština a slovenština. Všechny podrobné informace k aktuálnímu ročníku naleznete v přiložené pozvánce a programu konference.

V roce 2023 proběhne konference Slavica iuvenum v on-line podobě (platforma MS Teams). Podrobné informace budou uvedeny v programu konference, a to nejpozději týden před jejím konáním.

Pozvánka soubor pdf 0,23 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 01. 2023