Publikace Slavica iuvenum

Kolektivní monografie Slavica iuvenum je recenzovaný publikační výstup, který vychází v tištěné i elektronické podobě. Publikace je sestavena na základě vybraných vědeckých studií, které byly prezentovány během aktuálního ročníku konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr zaslaných příspěvků, z nichž je po úspěšném recenzním řízení sestavena kolektivní monografie.

Texty určené k publikaci v kolektivní monografii musí splňovat odborné i formální náležitosti, jsou přijímány v elektronické podobě, a to výhradně po termínu konání konference. Autoři mohou zasílat své texty k publikaci na adresu . Texty prosíme zasílat ve formátu Word, doporučený rozsah textu je 18 000 znaků včetně mezer (cca 10 NS). Redakce upouští od autorských korektur, proto je nutné, aby texty byly zasílány v takové podobě, jakou lze považovat za konečnou. Struktura a všechny formální náležitosti textu jsou závazné. Více viz Vzor pro úpravu článku.

Redakční rada

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.

Archiv publikačních výstupů Slavica iuvenum

Archiv publikačních výstupů konference Slavica iuvenum je tvořen obsahy sborníků z konferencí konaných v letech 1998–2008, plné verze jsou dostupné od roku 2009. Aktuální publikace (od roku 2020 v tištěné i elektronické verzi) je možné zakoupit v Univerzitním knihkupectví Ostravské univerzity.



Zveřejněno / aktualizováno: 22. 06. 2023