Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Slovácké muzeum v uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Poodří - Časopis obyvatel Horní Odry
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2021, Studia Neofilologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Agnieszka Czajkowska, Ewelina Mika
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Joanna Derdowska, Małgorzata Kalita, Jiří Muryc
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Petr Číhal, Vítězslav Vilímek
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Djovčoš, Miroslava Melicherčíková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, KTN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 


Publikační činnost členů katedry slavistiky

Na pomoc učitelům a překladatelům.