Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Setkání polonistů 2012

Dne 13. června proběhlo v Ostravě již páté mezinárodní setkání českých a slovenských polonistů, konané tentokrát pod záštitou generální konzulky Polské republiky v Ostravě, paní Anny Olszewské. Pozvání ostravských polonistů přijali představitelé polonistických pracovišť v Olomouci, Brně, Praze, Prešově a zástupci dalších institucí, mj. Polského institutu v Praze. Cílem každoročního setkání, jehož kořeny sahají do roku 2008, kdy se toto setkání uskutečnilo poprvé v Ostravě a později bylo organizováno jinými polonistickými pracovišti v ČR, je především vzájemná informovanost o aktuálních problémech vysokoškolských pracovišť polské filologie v ČR a na Slovensku. Předmětem diskuse byla také specifika polonistických studií na jednotlivých univerzitách, výukové programy a jiné formy vzdělávání, vědecká a publikační činnosti apod. Letos se kromě toho živě diskutovalo o aktuálních problémech českého vysokého školství obecně ve vztahu k historii a zaměření jednotlivých pracovišť a možnostech vzájemné spolupráce na výzkumných grantech a projektech. V rámci setkání si účastníci připomněli životní jubilea, jež v letošním roce oslavili dva významní čeští polonisté, prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. z UP Olomouc a prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.

Setkání polonistů 2012<br>Copyright: prof. Marta PančíkováSetkání polonistů 2012<br>Copyright: prof. Marta PančíkováSetkání polonistů 2012<br>Copyright: prof. Marta PančíkováSetkání polonistů 2012<br>Copyright: prof. Marta Pančíková

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub