Mezinárodní konference mladých slavistů

Ve dnech 27. a 28. března se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity uskutečnila již třináctá tradiční mezinárodní konference mladých slavistů „Slavica iuvenum 2012“. Toto setkání zorganizovali polonisté a rusisté Ostravské univerzity, jímž také patří poděkování za pečlivé přípravy. Každoroční konference se mohou zúčastnit studenti slovanských filologií z celé Evropy, je to tedy skvělá příležitost k setkání a navázání badatelských i osobních kontaktů studentů z různých univerzit, měst či dokonce zemí. Třináctého ročníku se zúčastnilo více než 60 studentů a doktorandů z českých, slovenských, polských a ruských univerzit.

Po slavnostním zahájení, na kterém studenty přivítali mimo jiné prof. Aleš Zářický, děkan Filozofické fakulty OU, Maria Kowacz, konzulka Polské republiky v Ostravě a doc. Blažena Rudincová, vedoucí katedry ostravské slavistiky, se již program samotné konference rozdělil do tří sekcí, jazykovědné, literárněvědné a překladatelské, kde bylo možno vyslechnout si jednotlivé práce studentů.

Zeptali jsme se rovněž našich i zahraničních studentů, kteří se zúčastnili konference, na jejich názory a dojmy z tohoto setkání. – Na tuto konferenci do Ostravy jsem přijela již podruhé, myslím si, že je to výborná příležitost k setkání se zahraničními studenty. Jak bylo možno vidět, mnoho diskuzí bylo opravdu bouřlivých. Zároveň se díky této konferenci, můžeme dozvědět něco o současných trendech ve světě slavistiky. – řekla Karolina Surma, studentka Vratislavské univerzity. – Myslím si, že letošní konference byla velice vydařená. Já osobně jsem prezentovala práci v překladatelské sekci, účastnila jsem se však rovněž sekce literárněvědné, kde jsme měli možnost, zvláště díky komentářům pana prof. Mikuláška, dozvědět se jak správně přistupovat ke čtení a interpretaci různých literárních děl. – řekla Štěpánka Velčovská, doktorandka Ostravské univerzity.

Studentská konference je pro mě vždy velkým zážitkem, často ji prožívám více než samotní studenti. Od takovýchto setkání vždy očekávám spoustu svěžích nápadů a nových inspirací, a ty mi tato konference bezpochyby dodala. Jsem velmi ráda, když mohu se studenty mluvit o jejich vědeckých pracích, které mají často vliv i na jejich budoucí život. – řekla doc. Jana Raclavská a zároveň dodala, že i pro ni jsou podobné konference velkou motivací do další vědecké a lektorské práce.

Další informace na stránkách http://konference.osu.cz/slavicaiuvenum

Text: Petr Ligocký, 2. roč. Bc. oboru Polský jazyk a literatura

Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů
Mezinárodní konference mladých slavistů

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017