Workshop polského jazyka

„Szkoła Języka i Kultury Polskiej” působící při Slezské univerzitě v Katowicích ve spolupráci s oddělením polonistiky katedry slavistiky FF OU zorganizovala ve dnech 2.-3. dubna 2012 workshop, v jehož rámci se studenti i další zájemci o polštinu z řad široké veřejnosti mohli seznámit s některými zajímavými a aktuálními otázkami polské filologie. Dvoudenní workshop pod vedením dvou zkušených lektorek, dr Małgorzaty Wójcik-Dudek a mgr Małgorzaty Smereczniak, nabídl nejen tradiční pojetí ve formě přednášek, ale také seminářů a metodických cvičení, do nichž se zapojili samotní posluchači. Tematika workshopu se snažila postihnout široké spektrum otázek a přinést nový pohled na vybrané aspekty polské filologie a kultury. Studenti se tak mohli seznámit s vybranými představiteli současné polské literatury, včetně literatury pro děti a mládež, stereotypy Čecha v polském jazyce, literatuře a kultuře, vlivem médií a masové kultury na současnou polštinu a zčásti také s metodikou výuky polštiny jako cizího jazyka.

Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka
Workshop polského jazyka

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017