OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Workshop polského jazyka

„Szkoła Języka i Kultury Polskiej” působící při Slezské univerzitě v Katowicích ve spolupráci s oddělením polonistiky katedry slavistiky FF OU zorganizovala ve dnech 2.-3. dubna 2012 workshop, v jehož rámci se studenti i další zájemci o polštinu z řad široké veřejnosti mohli seznámit s některými zajímavými a aktuálními otázkami polské filologie. Dvoudenní workshop pod vedením dvou zkušených lektorek, dr Małgorzaty Wójcik-Dudek a mgr Małgorzaty Smereczniak, nabídl nejen tradiční pojetí ve formě přednášek, ale také seminářů a metodických cvičení, do nichž se zapojili samotní posluchači. Tematika workshopu se snažila postihnout široké spektrum otázek a přinést nový pohled na vybrané aspekty polské filologie a kultury. Studenti se tak mohli seznámit s vybranými představiteli současné polské literatury, včetně literatury pro děti a mládež, stereotypy Čecha v polském jazyce, literatuře a kultuře, vlivem médií a masové kultury na současnou polštinu a zčásti také s metodikou výuky polštiny jako cizího jazyka.

Workshop polského jazykaWorkshop polského jazykaWorkshop polského jazykaWorkshop polského jazykaWorkshop polského jazykaWorkshop polského jazykaWorkshop polského jazykaWorkshop polského jazyka

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub