Křest nové knihy v Librexu

V pátek dne 17. února se v Librexu konal křest knihy Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice. Vedle hlavní autorky Evy Mrhačové se křtu zúčastnila i členka autorkého kolektivu – Grazyna Balowska z polské univerzity v Opolí. Knihu oficiálně „uvedl do života“ prorektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata. Ve svém „křticím“ projevu se velmi pochvalně vyjádřil o vydavatelské činnosti Filozofické fakulty OU.

Publikace je třetím dílem souboru tematických frazeologických slovníků českých a polských, které na katedře slavistiky vznikly v posledním desetiletí. První díl vyšel v roce 2003 pod názvem Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice. Druhý díl s názvem Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice vyšel v roce 2004. Tento třetí a poslední díl zamýšleného lexikografického souboru podává přehled českých a polských frazeologických jednotek vycházejících z tematického celku Příroda a zahrnujících frazémy z oblastí: země – vesmír – život – smrt – barvy – prostor – čas.

Křest nové knihy v Librexu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022