Druhý sraz absolventů rusistiky z pohledu studenta

První dubnová sobota 2. dubna 2011 patřila již druhému srazu všech absolventů (magisterského i bakalářského studia), kteří promovali na FF OU v oboru ruský jazyk od počátku jejího založení. Akce se konala u příležitosti 20. výročí vzniku Ostravské univerzity a 15. výročí ukončení studia prvních absolventů bakalářského studia oboru Ruský jazyk pro hospodářskou sféru a cestovní ruch, které bylo vůbec prvním studiem tohoto typu v celé ČR a k dnešnímu dni má již více než 240 absolventů. Nelze nevzpomenout ještě jedno významné výročí: v roce 2010 uběhlo 50 let od vzniku samostatné katedry ruského jazyka a literatury (později katedry rusistiky), dnes oddělení rusistiky katedry slavistiky. Katedra vznikla v roce 1960, kdy se vyčlenila v samostatné pracoviště z katedry filologie tehdy ještě Vyšší pedagogické školy v Opavě. Do roku 1989 připravilo toto pracoviště více jak tisíc učitelů ruštiny.

Mnozí absolventi se bohužel nemohli akce zúčastnit, protože je osud zavál do dalekých krajů, jako např. bakalářku Danu (abs. 2002) a magistru Ditu (abs. 2009) do Itálie, magistru Janu (abs. 1998) do francouzského Montpellier, bakaláře Adama (abs. 2007) až do Dallasu, kde pracuje na studijním oddělení Community College.

Dojmy jednoho z přímých účastníků účastníků srazu:

Bylo příjemné otevřít mailovou schránku s pozvánkou na 2. sraz absolventů oboru ruský jazyk (2. dubna 2011) a zjistit tak, že stále funguje spojení mezi ostravskou rusistikou a bývalými studenty. Po zvážení vlastních časových možností jsem odeslal vyplněnou přihlášku, neboť sobota je veskrze dobrý den na volnočasové aktivity všeho druhu. Je sice fakt, že i zde zapracoval všemocný pan Kompromis a já si musel nechat uniknout samotný začátek srazu na katedře, nicméně, vzhledem k počtu zúčastněných jsem si jist, že to dopadlo dobře i beze mě.

Nastoupil jsem do již dobře rozjetého vlaku stylově a trochu od konce – přišel jsem až do restaurace na Stodolní. Nečekal jsem, že se nás sejde tolik a potkám i své známé či bývalé spolužáky až z Brna a taktéž, že nás mužů bude více než jeden nebo dva. Nálada byla dobrá a neformální, přátelská diskuse s učiteli jen podtrhávala fakt, že ti, kdo se srazu účastnili, se účastnili s chutí. Po dobrém obědě začali někteří kolegové odcházet za svými povinnostmi, kroužek diskutujících se zužoval a atmosféra se stávala příjemně komorní. Byl čas popovídat si podrobněji s těmi, které nelze potkat v běhu všedních dní. Restauraci jsme definitivně opustili až v pozdním, typicky ostravsky ospalém sobotním odpoledni a rozjeli se ke svým rodinám.

Věřím, že nejen svým jménem děkuji učitelům z oddělení rusistiky a jmenovitě paní doktorce Nedomové za úsilí vynaložené při organizaci srazu a taktéž věřím, že další, v pořadí již třetí sraz absolventů se uskuteční dříve, než bylo původně avizováno.

Bc. Libor Mikoláš
(absolvent 2005, kombinované studium)

Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky
Druhý sraz absolventů rusistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022