Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé

Poslední květnový víkend se šestičlenná skupina studentek polonistiky (5 z oboru Polský jazyk pro překladatelskou praxi a 1 doktorandka oboru Polský jazyk) vydala na překladatelské dobrodružství do Bielska-Bialé. Místní univerzita - Akademia Techniczno-Humanistyczna - zde pořádala již VIII. ročník mezinárodních překladatelských dílen.

Po dva dny byl tématem číslo jedna překlad prózy nebo poezie, přičemž zaznívaly celkem tři jazyky - polština, slovinština a čeština. Každý přihlášený si mohl vybrat jazykovou skupinu, která mu nejvíce vyhovuje a předem si připravit překlad vybraných textů. Oproti minulým letem byla letos novinkou skupinka, která překládala z polštiny do češtiny (ostravská polonistika měla v této skupince hojné zastoupení).

Práce ve skupinkách nad literárním textem byla pro mnohé obohacením, odpočinkem od technických překladů nebo prostým poznáním něčeho nového. Samozřejmě během těchto dvou dnů nechyběl čas ani na vzájemné seznamování účastníků a sobotní večer autorského čtení spojený se zábavou v „rytmu SLAVO“.

Hosty dílen byli samotní autoři překládaných textů (tam, kde to bylo možné) - Suzana Tratnik (překlady slovinské prózy), Jure Potokr a Ksenja Jus (slovinská poezie), Irena Šťastná (česká poezie) a Renata Putzlacher (polská próza a poezie). Kromě toho jedna skupinka, překládající českou prózu, pracovala nad texty loni zemřelého prozaika Jana Balabána. Všichni přítomní autoři se celou dobu snažili pomoct mladým překladatelům v jejich práci. Kromě toho zkrášlili sobotní večer čtením svých literárních děl.

V neděli odpoledne se všechny skupinky mladých překladatelů sešly v jedné místnosti, aby se vzájemně podělily o nově získané zkušenosti a problémy, se kterými se během překládání střetly. Touto zajímavou konfrontací doplněnou o ukázky z překladové práce v jednotlivých skupinách se letošní VIII. mezinárodní překladatelské dílny na ATH v Bielsku-Bialé uzavřely.

Text: Mgr. Tereza Ondruszová

Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé
Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé
Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé
Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé
Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé
Překladatelský workshop v Bielsku-Bialé

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022