Konference Dialog mladých slavistů na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu

Ve dnech 21. – 23. ledna 2011 proběhla na Univerzitě Christiana Albrechta v německém Kielu VI. studentská slavistická konference „Dialog mladých slavistů“, která byla pořádána zdejším Institutem slavistiky. Jejím cílem bylo nejen seznámit německou odbornou veřejnost se studentskou vědeckou činností slavistických oborů (bohemistiky, rusistiky a polonistiky), ale rovněž představit aktuální poznatky z oblasti literární vědy, jazykovědy a kulturologie těchto slovanských jazyků. Konference se zúčastnili zejména doktorandi a pedagogové slavistických oborů nejen z německých univerzit, ale i jejich kolegové ze zahraničí – ze Švýcarska, Polska, České republiky, Estonska a Ruské federace. Mezi třemi účastníky z České republiky byli i dva studenti 3. ročníku bakalářského studia (oboru Ruský jazyk a literatura - Polský jazyk a literatura) z katedry slavistiky Ostravské univerzity v Ostravě Lukáš Plesník a Lukáš Maršík.

Třídenní konference byla rozdělena do 12 sekcí, ve kterých vystupující účastníci seznámili publikum se svými příspěvky. Vzhledem k tomu, že hlavním konferenčním jazykem byla němčina, příspěvky prezentované v jiných jazycích byly tlumočeny do německého jazyka. L. Plesník představil svůj referát v ruštině na téma Frazeologizmy v ruských tištěných mediích, L. Maršík si zvolil pro svůj příspěvek velmi zajímavé téma Jízda králů – kulturologický a translatologický aspekt. Obě vystoupení našich studentů byla velmi úspěšná. Setkala se mezi účastníky konference s kladnými ohlasy, o čemž svědčily i četné komentáře a dotazy ze strany publika. Studenti ostravské slavistiky svou účastí na konferenci nejen zviditelnili svou školu, ale i obstáli v konkurenci s mnohem zkušenějšími posluchači doktorského studia ze zahraničí. Kromě získání nových poznatků ze slavistiky měli studenti možnost poznat i hlavní město německé spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko – Kiel, a navázat nové kontakty se svými kolegy ze zahraničí. Velký zájem německých posluchačů a místních studentů slavistických oborů o tuto konferenci je důkazem toho, že slovanské jazyky se mezi nimi těší obrovské popularitě.

Konference Dialog mladých slavistů na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu
Konference Dialog mladých slavistů na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu
Konference Dialog mladých slavistů na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu
Konference Dialog mladých slavistů na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu
Konference Dialog mladých slavistů na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016