Přednáška prof. Leszka Szarugy

V rámci „Roku polského jazyka na Těšínsku“ navštívil v úterý 16. listopadu 2010 ostravskou polonistiku známý polský básník, literární kritik a překladatel z německé literatury prof. Leszek Szaruga. Do Ostravy přijel na pozvání svého přítele a básníka, pana Jerzyho Kronholda (nyní v Ostravě působícího jako Generální konzul Polské republiky), s nímž v polovině šedesátých let patřil do tzv. „Pokolenia 68“ nazývané také generace „Nowa Fala“.

prof. Szaruga

Ostravská návštěva byla spojena také s přednáškou pro studenty polské filologie na téma „Problémy současné polské literatury“ v rámci, které se prof. Szaruga zajímal především o různorodost v interpretaci jednotlivých poetických textů, přičemž kladl důraz na individuální přístup k poezii a nemožnost jakékoliv kategorizace poetické tvorby a jejich autorů.

prof. Szaruga


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022