Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Přednáška prof. Leszka Szarugy

V rámci „Roku polského jazyka na Těšínsku“ navštívil v úterý 16. listopadu 2010 ostravskou polonistiku známý polský básník, literární kritik a překladatel z německé literatury prof. Leszek Szaruga. Do Ostravy přijel na pozvání svého přítele a básníka, pana Jerzyho Kronholda (nyní v Ostravě působícího jako Generální konzul Polské republiky), s nímž v polovině šedesátých let patřil do tzv. „Pokolenia 68“ nazývané také generace „Nowa Fala“.

prof. Szaruga

Ostravská návštěva byla spojena také s přednáškou pro studenty polské filologie na téma „Problémy současné polské literatury“ v rámci, které se prof. Szaruga zajímal především o různorodost v interpretaci jednotlivých poetických textů, přičemž kladl důraz na individuální přístup k poezii a nemožnost jakékoliv kategorizace poetické tvorby a jejich autorů.

prof. Szaruga


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub