Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Západoslovanské paremiologické dědictví

Západoslovanské paremiologické dědictví Mrhačová E. a kol. Západoslovanské paremiologické dědictví, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 227 s.
ISBN 978-80-7368-848-6

Srovnávací paremiologie západoslovanských jazyků nemá dosud v české lingvistice tradici. Slovník přísloví českých a jejich obsahových ekvivalentů slovenských, polských, kašubských, dolnolužických a hornolužických je první publikací v dané oblasti. Obsahuje 753 přísloví a pořekadel. Je určen široké veřejnosti zajímající se o myšlenkové bohatství západních Slovanů, které je ukryto v parémiích.

Kolektiv autorů: Eva Mrhačová, Mieczysław Balowski, Alfred Měškank, Milan Hrabal, Marta Pančíková, Justyna Pomierska, Sonja Wölke

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub