OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Přednáška prof. Andrzeje Markowského

Ve středu 20. září 2010 přivítala katedra slavistiky významného hosta, předního polského jazykovědce prof. Andrzeje Markowského. Prof. Andrzej Markowski působí na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského a na Varšavské univerzitě, kde je vedoucím Katedry polského jazyka. Kromě toho je také známým a uznávaným propagátorem spisovné polštiny a popularizátorem jazykovědy. Jeho ostravská přednáška se setkala s velkým zájmem studentů polské filologie, kteří si nenechali ujít příležitost dozvědět se více o tendencích v současné polštině od jedné z největších autorit v oboru.

Profesor se soustředil především na změny v polské lexice, v níž dochází k zajímavým posunům významu u některých slov a stejně jako v češtině také k přejímání velkého množství výrazů z anglického jazyka. Dále se  podělil o své, velmi zábavné, zážitky z praxe jazykového poradce a pedagoga a poradil přítomným, na jaké jevy si dát ve spisovné polštině pozor. Přednáška profesora Andrzeje Markowského tak určitě mnohým pomohla uvědomit si chyby, kterých se často nevědomky dopouštíme a byla zcela jistě velmi přínosná. Nezbývá než doufat, že se pan profesor opět brzy vrátí na naši katedru s dalšími zajímavými tématy.

Jiří Šimon

Přednáška prof. Andrzeje MarkowskéhoPřednáška prof. Andrzeje MarkowskéhoPřednáška prof. Andrzeje Markowského

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub