Přednáška prof. Andrzeje Markowského

Ve středu 20. září 2010 přivítala katedra slavistiky významného hosta, předního polského jazykovědce prof. Andrzeje Markowského. Prof. Andrzej Markowski působí na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského a na Varšavské univerzitě, kde je vedoucím Katedry polského jazyka. Kromě toho je také známým a uznávaným propagátorem spisovné polštiny a popularizátorem jazykovědy. Jeho ostravská přednáška se setkala s velkým zájmem studentů polské filologie, kteří si nenechali ujít příležitost dozvědět se více o tendencích v současné polštině od jedné z největších autorit v oboru.

Profesor se soustředil především na změny v polské lexice, v níž dochází k zajímavým posunům významu u některých slov a stejně jako v češtině také k přejímání velkého množství výrazů z anglického jazyka. Dále se  podělil o své, velmi zábavné, zážitky z praxe jazykového poradce a pedagoga a poradil přítomným, na jaké jevy si dát ve spisovné polštině pozor. Přednáška profesora Andrzeje Markowského tak určitě mnohým pomohla uvědomit si chyby, kterých se často nevědomky dopouštíme a byla zcela jistě velmi přínosná. Nezbývá než doufat, že se pan profesor opět brzy vrátí na naši katedru s dalšími zajímavými tématy.

Jiří Šimon

Přednáška prof. Andrzeje Markowského
Přednáška prof. Andrzeje Markowského
Přednáška prof. Andrzeje Markowského

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016