Wrocław 2010

V letošním nás putování Polskem v rámci tematických exkurzí zavedlo na třídenní poznávací cestu do Vratislavi (pol. Wrocław). Vratislav je charakteristická svou neopakovatelnou atmosférou, utvářenou nejen více než tisíciletou historií, ale také svou polohou na Odře a dalších čtyř přítocích, proplétajících se městem. Právem si tedy vysloužila přídomek „město sta mostů“. Dnes dokáže toto čtvrté největší polské město nabídnout nejen řadu zajímavých architektonických a kulturních památek, ale představuje také moderní administrativní, ekonomické a kulturní centrum Dolního Slezska.

Po příjezdu do Vratislavi jsme nejprve zamířili na návštěvu Ústavu slavistiky Vratislavské univerzity, kde jsme se setkali se studenty tamní bohemistiky, seznámili se s vysokoškolským prostředím a vyslechli přednášku o historii jedné z nejstarších polských univerzit. Poté jsme zamířili na návštěvu historické budovy univerzity, v níž jsme si prohlédli sídlo Ústavu polské filologie, knihovnu Ossolineum a barokní perlu Dolního Slezska – Aulu Leopoldina. Výchozím bodem našich komentovaných prohlídek města se stalo hlavní staroměstské náměstí. To je svým urbanistickým charakterem řazeno k největším v Evropě a nelze na něm přehlédnout unikátní soubor měšťanských domů a radnici z 15. století. Odtud jsme vyráželi za dalšími památkami. Mezi nejvýznamnější bezesporu patří Ostrów Tumski s řadou sakrálních staveb v čele s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele, z jejíž věže lze obdivovat nezapomenutelné panorama města. K povinné zastávce patří také Panorama Racławicka, unikátní plátno o rozměrech 15x120 m, představující jednu z největších vojenských bitev polské historie. Mladé polonisty nezklamala ani vratislavská Muzejní noc 15./16. května 2010, v jejímž rámci jsme obdivovali sbírky Národního muzea, v níž jsou k vidění díla velikánů polského výtvarného umění. Bohatě je zde zastoupeno také moderní polské umění, jež lze zhlédnout v několika dalších galeriích. Zajímavá byla také návštěva Etnografického muzea s expozicemi představujícími mj. život obyvatel slezských zemí. V nabitém programu jsme si našli také čas na volnější zábavu – projížďku parníkem po Odře, návštěvu Botanické zahrady či neodmyslitelnou kávu v rušných kavárnách starého města.

Vratislav nám jednoduše ukázala svou přívětivou tvář města, v němž se snoubí rozličné kultury a historie se současností. Studenti se kromě pečlivé přípravy navíc mohli seznámit s každodenní realitou současného Polska a ověřit si vlastní jazykové dovednosti v řadě komunikačních situací.

Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010
Wrocław 2010

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016