Den s překladem 2010 na katedře slavistiky

U příležitosti slavnostního zakončení V. ročníku překladatelské soutěže FF OU 16. března 2010 připravila katedra slavistiky pro účastníky soutěže a další zájemce o překlad odpolední překladatelské dílny.

Po dopoledním programu, jehož se již tradičně zúčastnili přední čeští a slovenští translatologové, měli studenti rusistiky a polonistiky možnost diskutovat a konfrontovat své překladatelské umění s pedagogy obou slavistických sekcí. Všichni účastníci také obdrželi certifikát potvrzující účast v soutěži. Čestná uznání za překlad za překlad z ruského jazyka získali Monika Pavlačičová (FF UKF Nitra) (překlad neliterárního textu), Erika Kastnerová a Michal Sedláček (překlad uměleckého textu). Oceněné překlady se také letos dočkají publikace v tradičním sborníku Translatologica Ostraviensia.

Hosty letošních dílen byl také PhDr. Milan Hrdlička, CSc., duchovní otec celé soutěže, jemuž patří dík za dlouholetou organizaci a podporu, a Mgr. Petr Vidlák, Ph.D., překladatel z polštiny, který je takřka výhradním překladatelem děl současné polské prozaičky Olgy Tokarczuk, mj. Pravěk a jiné časy (1999), Denní dům, noční dům (2002), Poslední příběhy (2007), Běguni (2008, společně s Pavlem Pečem) i např. Stefana Chwina Hanemann (2005).

Kromě hodnocení a diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů se debata dotýkala různých aspektů práce překladatele a jeho kompetencí, hovořilo se mj. o (ne)přeložitelnosti idiomů, ustálených slovních spojení, frazeologismů, volnosti překladu v česko-polském a česko-ruském kulturním kontextu, diskutovalo se i o interkulturní ekvivalenci a interferenci nebo o kulturních vlivech při převodu uměleckého i odborného textu.

Den s překladem 2010 na katedře slavistiky
Den s překladem 2010 na katedře slavistiky
Den s překladem 2010 na katedře slavistiky
Den s překladem 2010 na katedře slavistiky
Den s překladem 2010 na katedře slavistiky
Den s překladem 2010 na katedře slavistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016