Studentská vědecká konference oddělení polonistiky katedry slavistiky 2010

Oddělení polonistiky katedry slavistiky FF OU uspořádalo 24. března 2010 každoroční Studentskou vědeckou konferenci, jejíž letošní ročník byl ve znamení Roku polského jazyka na Těšínsku. Zvláště vítány proto byly příspěvky mající vztah k polštině na českém Těšínsku. Tento mimořádný počin, do kterého je zapojena řada školních institucí a kulturních organizací a jehož výsledky budou prezentovány po celý rok 2010, je organizován Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a Ostravskou univerzitou (katedrou slavistiky FF OU).

rok polského jazyka

S vlastním příspěvkem vystoupili zástupci několika ročníků takřka všech polonistických oborů realizovaných FF OU. V rámci konference tak zazněly příspěvky následujících autorů: Tereza Ondruszová (Kontakty językowe w zaolziańskim środowisku kościelnym), Irena Waclawiková (Zainteresowania czytelnicze wśród dzieci i młodzieży zaolziańskiej), Štěpánka Velčovská (Klasifikace frazeologismů z překladatelského hlediska na příkladě frazeologických jednotek v Zdążyć przed Panem Bogiem), Barbora Račková (Sekcja FolklorystycznaLudoznawcza – dokumentace lidové kultury na Těšínsku), Jakub Toman (Zespół folklorystyczny i jego funkcje), Adéla Hořínková (Polskie szkolnictwo w Czechach – historia i stan aktualny), Marie Gawlasová (Instytut Polski w Pradze – jego działalność na rzecz promocji kultury polskiej w RC). Všichni vystupující byli odměněni knižními publikacemi a prvním třem jmenovaným bylo uděleno čestné uznání spojené s finanční odměnou.

Věříme, že se také studenti ostravské polonistiky prostřednictvím této konference aktivně zapojili do projektu Rok polského jazyka na Těšínsku, čemuž nasvědčuje také tematika jednotlivých vystoupení, mj. historie, současnost a perspektivy polského jazyka na Těšínsku, polština jako dorozumívací prostředek v různých sférách komunikace, status polštiny a nářečí v regionu, jazyková kultura, polsky psaná literatura na Těšínsku, historie, školství a kultura Těšínska apod.

Vedení oddělení polonistiky katedry slavistiky děkuje všem vystupujícím studentům za kvalitní a zajímavé referáty, všem učitelům za odbornou pomoc při vzniku jednotlivých studentských vystoupení a všem posluchačům a hostům za projevený zájem.

Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení polonistiky KSL 2010

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022