Studentská vědecká konference oddělení rusistiky katedry slavistiky 2010

Na studentské vědecké konferenci oddělení rusistiky katedry slavistiky se 24. března 2010 prezentovali studenti všech typů (bakalářského a magisterského, jednooborového i dvouoborového) studia rusistiky se svými tematicky pestrými referáty. Aktivně se zapojili také posluchači kombinované formy studia.

Vedení oddělení rusistiky katedry slavistiky děkuje všem vystupujícím studentům za kvalitní a zajímavé referáty, všem učitelům za odbornou pomoc při vzniku jednotlivých studentských vystoupení. Poděkování patří i Taťáně Kaczmarzové (2. ročník bakalářského studia Ruština ve sféře podnikání) za fotoreportáž z konference a všem přítomným posluchačům oddělení rusistiky, kteří si se zájmem vyslechli všechna vystoupení.

Čestné uznání a finanční odměna za velmi erudované příspěvky byly uděleny Michale Zapletalové (5. ročník Učitelství ruského a německého jazyka pro střední školy) a Bc. Lukáši Plesníkovi (2. ročník bakalářského studia Ruský jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura).

Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010
Studentská vědecká konference oddělení rusistiky KSL 2010

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016