Přednáška o moskevské architektuře

Ve spolupráci s Generálním konzulátem Ruské federace v Brně se v úterý 2. března 2010 uskutečnila v posluchárně E304 přednáška výtvarnice a vyučující malířství a světové umělecké kultury na moskevské Pedagogické univerzitě Světlany Michajlovny Děrgačovové nazvaná ?Historie Ruska v architektonických památkách Moskvy?. Přenášky se zúčastnilo přes stovku studentů rusistiky, historie a dějin umění, ale také učitelů základních a středních škol a ruských občanů žijících v Ostravě a okolí. Všichni s velkým zájmem sledovali poutavý výklad doplněný projekcí fotografií historických památek který je provedl historií Moskvy od jejího založení do dnešních dnů. Přítomni také představitelé ruského diplomatického sboru v čele s honorárním konzulem Ruska v Ostravě Ing. Alešem Zedníkem a tajemníkem brněnského konzulátu Nikolajem Brjakinem. Na další přednášku S. M. Děrgačovové se těšíme na podzim roku 2010, kdy bude hovořit o ruském malířství.

Přednáška o moskevské architektuře
Přednáška o moskevské architektuře
Přednáška o moskevské architektuře
Přednáška o moskevské architektuře
Přednáška o moskevské architektuře

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016