Rok Języka Polskiego na Zaolziu

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie został rok 2010 ogłoszony Rokiem Języka Polskiego na Zaolziu. Głównymi organizatorami są: Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.

Rok Języka Polskiego na Zaolziu został zainaugurowany 29 stycznia 2010 r. podczas konferencji „Rok Języka Polskiego na Zaolziu” w ramach której m.in. wygłosił swój referat na temat współczesnych tendencji rozwojowych języka polskiego i problemów kodyfikacji prof. dr hab. Jan Miodek (szczegóły także na stronie www.pctesin.cz). Mgr. Jan Kubiczek, Ph.D. oraz PhDr. Urszula Kolberová zajęli się z kolei kulturą języka prasy polskiej wychodzącej na czeskim Śląsku Cieszyńskim, zaś prof. PhDr. K. D. Kadłubiec, DrSc. przedstawił istotę i główne zamierzenia Roku Języka Polskiego. Konferencja spotkała się z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy m.in. to, że w auli Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, mogącej pomieścić 150 osób, zgromadziło się ich o sto więcej. W tym samym miejscu i z podobnym zainteresowaniem studentów i pedagogów zostało także 18 lutego 2010 r. zorganizowane spotkanie z prof. dr hab. Janem Malickim z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w swoim wykładzie poruszył m.in. temat piękna języka polskiego w literaturze polskiej.

Do projektu Roku Języka Polskiego na Zaolziu są włączeni również pracownicy oraz studenci ostrawskiej polonistyki. O konkretnych działaniach, przedsięwzięciach oraz wydarzeniach związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować na stronach internetowych Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.

W imieniu organizatorów
Prof. PhDr. Karol Daniel Kadłubiec DrSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022