Seminář k certifikačním zkouškám z polštiny

Oddělení polonistiky a Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (pracující při organizaci Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) uspořádalo dne 21. 5. 2009 seminář, věnovaný možnostem získání státní zkoušky z polštiny jako cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce. Hostem semináře byla prof. dr hab. Anna Dąbrowska, která ve svém příspěvku Tworzenie polskiego systemu certyfikacji. Poziomy kompetencji językowej – standardy wymagań egzaminycyjnych seznámila přítomné posluchače s historií vzniku státní komise, aktuálním stavem a perspektivami, organizačním a právním rámcem, činností komise a požadavky potřebnými k dosažení jedné z úrovní, např. B1, B2, C2.

Kromě úvodního příspěvku vystoupily také mgr Urszula Dobesz a mgr Małgorzata Pasieka, jež ve svých vystoupeních s názvem Testowanie sprawności mówienia i tekstów pisanych resp. Testowanie znajomości gramatyki na różnych poziomach zaawansowania představily typy testů, nároky na jejich přípravu a na uchazeče o zisk certifikátu a podrobně se věnovaly specifickým jazykovým problémům, zejména z oblasti gramatiky, mluveného jazyka, poslechu a porozumění psanému textu. Svou pozornost zaměřily také na nejčastější chyby ve zmíněných oblastech. Během semináře se účastníci měli možnost také seznámit s dalšími informacemi (přihlášky, cena, místa skládání zkoušek apod.) týkajícími se mezinárodních certifikátů z polštiny.

Seminář k certifikačním zkouškám z polštiny
Seminář k certifikačním zkouškám z polštiny
Seminář k certifikačním zkouškám z polštiny
Seminář k certifikačním zkouškám z polštiny
Seminář k certifikačním zkouškám z polštiny

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016