Den s překladem 2009 na slavistice

U příležitosti slavnostního zakončení IV. ročníku překladatelské soutěže FF OU (17. 3. 2009) připravila katedra slavistiky pro všechny účastníky soutěže a další zájemce o překlad odpolední překladatelské dílny. Po dopoledním programu, jehož se již tradičně účastní přední čeští a slovenští translatologové, tak měli studenti rusistiky a polonistiky možnost diskutovat a konfrontovat své překladatelské umění s pedagogy obou slavistických sekcí. Všichni účastníci také obdrželi certifikát potvrzující účast v soutěži. Tradičně byly rovněž vyhodnoceny nejlepší překlady. Čestná uznání za překlad z polského jazyka letos získala Monika Galbová (překlad odborného/neliterárního textu) a Štěpánka Velčovská (překlad uměleckého/literárního textu), za překlad z ruského jazyka Lukáš Maršík (překlad odborného/neliterárního textu), Veronika Lupínková a Olena Vřeťonko (překlad uměleckého/literárního textu). Oceněné překlady se také letos dočkají publikace v tradičním sborníku Translatologica Ostraviensia.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016