Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

K verbální a neverbální komunikaci" (Výběr z prací českých a slovenských autorů)

HRDLIČKA, M., DEMLOVÁ, E., LEPILOVÁ, K., VAVREČKA, M. K verbální a neverbální komunikaci (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 360 s. ISBN 80-7042-662-4.

Sborník "K verbální a neverbální komunikaci" (Výběr z prací českých a slovenských autorů) vznikl zaznamenáváním podstatných a zajímavých myšlenek týkajících se tématu mezilidské komunikace. Na 325 stránkách obsahuje 1290 abecedně řazených hesel, v nichž vedle nových poznatků jsou uváděny i poznatky starší, které v současnosti dostávají poněkud jiný význam a funkci. Citace různých autorů uvnitř jednotlivých hesel jsou proto řazeny chronologicky a jejich počet je uváděn za hesly v závorce. Na konci publikace je zařazen jmenný rejstřík excerpovaných autorů, seznamy excerpovaných článků, sborníků a monografií, a také rozsáhlejší seznam neexcerpované literatury o komunikaci.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2018

facebook
social hub