Parémie národů slovanských IV

Katedra slavistiky FF OU pořádala ve dnech 20.-21. listopadu 2008 mezinárodní vědeckou konferenci Parémie národů slovanských IV. V pořadí již čtvrtá konference navázala na předešlá setkání a patronát nad konferencí převzala děkanka FF OU doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. Myšlenka cyklu konferencí věnovaných paremiologii se zrodila v roce 2002, kdy se uskutečnilo první setkání věnované uctění památky významného slavisty F. L. Čelakovského, profesora Univerzity Karlovy a polské univerzity ve Vratislavi.

Pozvání na konferenci přijala řada významných jazykovědců z českých, slovenských, polských, německých, ruských, ukrajinských, běloruských a slovinských univerzitních center a výzkumných ústavů. Na plenárním zasedání představili své příspěvky mj. prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. (Súčasné premeny v paremiológii očami textovej lingvistiky), prof. dr hab. Piotr Sawicki (Polityka a frazeologia. PIS-ogenne emocjonalizmy w języku współczesnych Polaków), PhDr. Milada Jankovičová, CSc. (K problematike určovania bezekvivalentnej frazeológie) nebo Доц. Любовь Пац, CSc. (Узуальне й оказiональне варiровання фразеологiчних одиниць : змiти в структурi й семантицi) a další.

Zájemci o danou problematiku budou moci všechny příspěvky najít v připravovaném konferenčním sborníku. Po každém příspěvku se velmi živě a dlouho diskutovalo. Jednotliví účastníci se mj. shodli, že je třeba hledat nové souvislosti v oblasti paremiologických bádání a že konference jim poskytla nové podněty k zamyšlení a dalšímu výzkumu. Slavnostní zakončení úvodního dne konference zpestřilo vystoupení hudebního seskupení Simcha, jehož členy jsou studenti Ostravské univerzity. Podle ohlasů jednotlivých účastníků se ostravská konference Parémie národů slovanských IV stala jednou z nejvýznamnějších událostí roku 2008.

Parémie národů slovanských IV
Parémie národů slovanských IV
Parémie národů slovanských IV
Parémie národů slovanských IV
Parémie národů slovanských IV
Parémie národů slovanských IV

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016