OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Archiv událostí

Ostravská univerzita

Setkání se studenty a učiteli polského jazyka

Dne 5. prosince 2008 se na katedře slavistiky FF OU uskutečnilo setkání s učiteli a studenty středních škol s polským vyučovacím jazykem v Moravskoslezském kraji. Cílem této akce bylo prohloubení kontaktů mezi pedagogy působícími na ostravské polonistice a středoškolskými učiteli a studenty. Pozvání přijali zástupci Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně a elokovaných tříd gymnázia v Karviné, Obchodní akademie v Českém Těšíně a Střední zdravotnické školy v Karviné. Setkání s pedagogy a studenty vedli prof. PhDr. Karel Kadłubiec, DrSc. a PhDr. Jiří Muryc, PhD., kteří přítomné seznámili s aktuálními studijními programy oddělení polonistiky, možnostech studia polonistiky v Ostravě (doplněných mj. o semestrální stipendijní pobyty studentů na polských univerzitách nebo výměnné pobyty hostujících pedagogů) a dalších aktivitách celé katedry a fakulty. Setkání obohatili vlastním vystoupením také sami středoškolští studenti, kteří si u příležitosti „Roku Herberta“ připravili interpretaci vybraných básní tohoto významného polského básníka.

Setkání se studenty a učiteli polského jazykaSetkání se studenty a učiteli polského jazykaSetkání se studenty a učiteli polského jazykaSetkání se studenty a učiteli polského jazyka

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub