Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce

U příležitosti 50-letého výročí vydání „Rodné Evropy“ Czesława Miłosze uspořádalo oddělení polonistiky katedry slavistiky FF OU mezinárodní vědeckou konferenci „Czesław Miłosz: Tradice – současnost – recepce“. V pořadí již čtvrtá konference z cyklu „Polští nositelé Nobelovy ceny“ navázala na předešlá setkání a patronát nad konferencí tentokrát převzal generální konzul Polské republiky v Ostravě, pan Jerzy Kronhold. Myšlenka cyklu konferencí věnovaných tvorbě polských nositelů Nobelovy ceny za literaturu se zrodila v roce 2001, kdy se uskutečnilo první setkání věnované dílu Władysława Stanisława Reymonta a následovaly konference, jejímiž ústředními motivy byla tvorba Wisławy Szymborské (2003) a Henryka Sienkiewicze (2005).

Pozvání na konferenci přijala řada literárních vědců především z polských univerzitních center a výzkumných ústavů, např. Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Piotrków Trybunalski, Opole, Praha, Vilnius, Heidelberg. Na plenárním zasedání představili své příspěvky doc. Romuald Naruniec (téma vystoupení: Widzę i opisuję… Miłoszowe powroty na Litwę), Dr. Łukasz Tischner (Miłosz i wiek sekularny), prof. Aleksander Fiut (Eta czyli nie napisany rozdział „Zniewolonego umysłu“), prof. Maria Peisert (Reakcje prasy polskiej na wieść o nagrodzie Nobla dla Czesława Miłosza) oraz prof. Karin Choinski (W obronie Miłosza). Zájemci o danou problematiku budou moci všechny příspěvky najít v připravovaném konferenčním sborníku. Po každém příspěvku se velmi živě a dlouho diskutovalo a diskuse pokračovala až do večerních hodin prvního dne konference na půdě polského konzulátu, kde byli účastníci pozváni panem generálním konzulem na slavnostní večeři. Podle ohlasů jednotlivých účastníků se ostravská konference stala jednou z nejvýznamnějších událostí svého druhu.

Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce
Czesław Miłosz: Tradice - současnost - recepce

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016