Mezinárodní setkání polonistů

29. května oddělení polonistiky uspořádalo ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě mezinárodní setkání vysokoškolských učitelů polonistiky, jehož cílem byla vzájemná informovanost:

  • o současných problémech polonistických pracovišť v ČR a na Slovensku,
  • o tom, co by mělo být společné a co specifické v polonistických studiích na jednotlivých univerzitách,
  • o výukových programech,
  • o různorodých formách vzdělávání polonistů, včetně doktorandů,
  • o vědecké a publikační činnosti,
  • o možnostech zapojení studentů do vědecké ale i popularizační činnosti.

Reprezentanti jednotlivých polonistik zjistili, že existují možnosti publikace ve vědeckých periodikách vycházejících na jednotlivých pracovištích, dále je možno podílet se na řešení grantů a vzájemně si pomáhat při tvorbě výukových materiálů. Důležitý je i fakt, že polonisté se shodli na vytvoření společné pracovní skupiny, která bude periodicky (nejméně jednou za rok) mapovat situaci, navrhovat a prosazovat vhodná řešení na různých úrovních. Příští setkání se bude v červnu 2009 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mezinárodní setkání polonistů
Mezinárodní setkání polonistů
Mezinárodní setkání polonistů
Mezinárodní setkání polonistů

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016