Den s překladem 2008 na slavistice

U příležitosti slavnostního zakončení III. ročníku překladatelské soutěže FF OU (19. 3. 2008) připravila katedra slavistiky pro všechny účastníky soutěže a další zájemce o překlad odpolední překladatelské semináře.

Hlavním bodem polonistické sekce bylo vystoupení Jerzyho Kronholda na téma „Twórczość i przekład“. Diskutovalo se mj. o překladech polské a české prózy a poezie, kulturně-společenských a historických reáliích překladu, osobních zkušenostech z překladatelské praxe jednotlivých účastníků. Součástí programu bylo také předání certifikátů účasti v III. ročníku překladatelské soutěže FF OU.

Jerzy Kronhold: básník, divadelní režisér, politik. Absolvent krakovské polonistiky a divadelní režie ve Varšavě. Spjat s krakovským literárním hnutím „Nowa Fala“. Vydal mj. následující básnické sbírky: Samopalenie (1972), Baranek lawiny (1980), Oda do ognia (1982), Niż (1990), Wiek brązu (2000). Byl prvním organizátorem Mezinárodního divadelního festivalu „Na hranici“ v Těšíně (dnes festival „Bez hranic“). Od roku 2007 zastává funkci generálního konzula Polské republiky v Ostravě.

Jerzy Kronhold


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022