Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF

Vybraní studenti oddělení rusistiky FF OU byli letos opět odměněni pozváním na oslavu Maslenicy 28. února 2008, které dostali od velvyslance RF v Praze j. e. Alexeje Leonidoviče Fedotova. Součástí oslavy byl kulturní program v zahradě rezidence a bufet v reprezentačních prostorách.

Za pozvání děkujeme.

Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF
Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF
Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF
Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF
Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF
Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF
Oslava Maslenicy na velvyslanectví RF

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016